AKTUELLT

De senaste juridiska nyheterna.

Januari 22, 2024

Högsta domstolen ändrar hovrättens dom och ger PFAS-drabbade rätt mot det kommunägda vattenbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB i Ronneby kommun som följaktligen ska kompensera klagandena för personskador i form av förhöjda halter av PFAS i blodet.


Läs mer

December 6, 2023

Högsta domstolen ändrar hovrättens dom och ger PFAS-drabbade rätt mot det kommunägda vattenbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB i Ronneby kommun som följaktligen ska kompensera klagandena för personskador i form av förhöjda halter av PFAS i blodet.


Läs mer

Augusti 1, 2023

I och med lanseringen av generativ AI har allt fler frågor lyfts kring upphovsrättsliga implikationer vid användning av AI och dess framtida roll inom kulturen. I syfte att undersöka inflytandet av AI på kulturen har en sektoröverskridande enhet för AI inrättats inom kulturdepartementet.


Läs mer

Juni 20, 2023

Den svenska godistillverkaren Cloetta anmäldes tidigare i år till Reklamombudsmannen (RO) för vilseledande miljöpåståenden vid marknadsföring. Nu har tvisten avgjorts och godistillverkaren fälls på en punkt.


Läs mer

Juni 13, 2023

Naturvårdsverket slutredovisar sitt uppdrag om att undersöka hur de arbetar för att tidigt komma in i olika miljöprocesser. Utredningen visar att Naturvårdsverket generellt deltar i ärenden som anses vara prioriterade hos myndigheten tidigt. 


Läs mer

Mars 22, 2023

Naturvårdsverket slutredovisar sitt uppdrag om att undersöka hur de arbetar för att tidigt komma in i olika miljöprocesser. Utredningen visar att Naturvårdsverket generellt deltar i ärenden som anses vara prioriterade hos myndigheten tidigt. 


Läs mer

Oktober 4, 2021

Regeringen vill med ett nytt förslag höja omsättningen för momsbefrielsen från 30000 kronor till 80000 kronor per år. På så sätt vill man minska administrationen för mindre näringsidkare och för de som funderar på att starta eget.


Läs mer

September 27, 2021

Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen kompletteras enligt ett nytt lagförslag som håller på att tas fram inom Regeringskansliet.


Läs mer

September 20, 2021

 Regeringen tillför  mer medel i budgetpropositionen så att alla som i år köpt eller ska köpa en bonusbil får ut sina pengar.


Läs mer

September 13, 2021

Regeringen avser att skapa enklare skatteregler för personal som har tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort. Förslaget består av två delar.


Läs mer

September 6, 2021

Regeringen kommer ge länsstyrelserna i uppdrag att ta fram metoder och samverkansformer som uppmuntrar till att skapa en effektiv samrådsprocess och bidra därmed till näringslivets klimatomställning.


Läs mer

Juni 21, 2021

Att lovregelverket ska fungera effektivt är en förutsättning för alla som berörs av det kommuner, byggherrar och andra enskilda samt för plan- och byggprocessen som helhet. Utredningens uppgift har varit att föreslå åtgärder som skapar enklare, effektivare och mer...


Läs mer

Juni 21, 2021

Den 1 juli 2014 höjdes direktupphandlingsgränserna och nya regler om dokumentation av och riktlinjer för direktupphandlingar introducerades. Regeringen har nu gett i uppdrag till Stadskontoret att se över reglerna för direktupphandling.


Läs mer

Juni 14, 2021

Regeringen har beslutat om en extra ändringsbudget och anmält förlängningar av det statliga hyresstödet till EU-kommissionen för det tredje kvartalet.


Läs mer

Juni 7, 2021

Regeringen har i en proposition till riksdagen föreslagit att tillfälligt reducera skatten för företag som investerar i inventarier.


Läs mer

Maj 24, 2021

Regeringen har aviserat att den har ambitionen att förlänga det statliga lokalhyresstödet även för kvartalet 2021. Regeringen har kommit överens om detta med Centerpartiet och Liberalerna.


Läs mer

April 30, 2021

Riksvisionen har beslutat att göra en granskning av systemet för fastighetsbildningen. 


Läs mer

April 23, 2021

Regeringen föreslår att införa krav på klimatdeklaration vid konstruktion av ny byggnad.


Läs mer

April 16, 2021

Med hänsyn till de negativa ekonomiska konsekvenserna som covid-19 pandemin orsakat förlänger regeringen hyresstödet till att nu även omfatta perioden januari till mars 2021.


Läs mer

April 9, 2021

Regeringen föreslår ytterligare en ändring i ändringsbudgeten för 2021, som innebär att arbetsgivarens möjlighet att ge skattefria gåvor till sina anställda ska utökas upp till 2000 kronor.


Läs mer

Mars 31, 2021

Regeringen vill att fler som producerar egen el ska slippa skatteplikt genom höjda effektgränser.


Läs mer

Mars 27, 2021

I takt med att antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka, har regeringen beslutat om ytterligare åtgärder.


Läs mer

Mars 19, 2021

Regeringen vill ändra i mark – och miljödomstolarnas sammansättning och föreslår därför att reglerna blir mer flexibla och ändamåls­enliga.


Läs mer

Mars 8, 2021

Den svenska regeringen för ge stöd till företagare för juni och juli 2020, enligt EU-kommissionen. Stödets tak är 150 miljoner kronor och ersätter i princip 75 % av de fasta kostnaderna.


Läs mer

Februari 15, 2021

Den pågående Coronapandemin har försatt många verksamheter i svåra ekonomiska situationer


Läs mer

Februari 15, 2021

På grund av den pågående pandemin har investeringstakten minskat drastiskt hos företagen. Ökad osäkerhet i samhället, medför att företagen kan välja att skjuta upp sina investeringar.


Läs mer

Februari 15, 2021

Många företag har tvingats att stänga ner sina verksamheter under Coronapandemin, till följd av detta har regeringen presenterat ett nedstängningsstöd.


Läs mer

Februari 15, 2021

Den 2 april 2020 röstade riksdagen ja till regeringens förslag om ett system för stöd vid korttidspermittering. Korttidspermitteringen kan användas av företag när de drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av Coronapandemin.


Läs mer

Februari 15, 2021

Till följd av den pågående pandemin, har regeringen infört ett omställningsstöd, som nu har förlängts för perioden januari och februari.


Läs mer

Stellarlex Juristbyrå AB

Stellarlex Juristbyrå,

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


Mejl: info@stellarlex.com


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss

unsplash