Klimatdeklaration av av nya byggnader kan bli ett måste

April 23, 2021

Regeringen föreslår att införa krav på klimatdeklaration vid konstruktion av ny byggnad. Klimatdeklareringen som är en del av januariavtalet och en åtgärd i regeringens handlingsplan innebär att byggherrar ska redovisa hur stor påverkan byggnaden har på klimatet.


Deklarationen ska redovisa mängden växthusgasutsläpp som uppstått under tillverkningen av byggprodukter, arbetet på byggarbetsplatsen samt under transporten.


Lagförslaget har i syfte att minska växthusgasutsläppen som byggnad-, rivning- eller markarbeten kan innebära, och istället främja en mer cirkulär ekonomi inom bygg- och rivningsbranschen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.


Källa: Regeringen