Ansökan om förlängningar av hyresstödet skickad till EU-kommissionen

Juni 14, 2021

Regeringen har beslutat om en extra ändringsbudget och anmält förlängningar av det statliga hyresstödet till EU-kommissionen för det tredje kvartalet. Innan regeringen kan gå vidare med förslaget måste godkännanden fås av EU-kommissionen och riksdagen. Regeringen kommer att besluta om förordningsändringar med anledning av förlängningarna av hyresstödet för andra och tredje kvartalet när båda myndigheterna har sagt sitt.


Hyresstödet medför att den fastighetsvärd som sänker sin fasta lokalhyra för hyresgäster i utsatta branscher kan motta statligt stöd upp till 50 procent av den nedsatta hyran.


Viktiga datum


”Slutdatum för rabattöverenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd planeras bli detsamma för både andra och tredje kvartalet i år, dvs för perioden 1 april – 30 juni och för perioden 1 juli – 30 september. Slutdatum för rabattöverenskommelse planeras bli den 31 augusti. Även sista ansökningsdatum planeras bli detsamma för båda kvartalen. Sista dag för ansökan planeras bli den 30 september.”


Källa: Regeringen