Riksvisionen granskar fastighetsbildningen, ansvarsfördelning otydlig

April 30, 2021

Riksvisionen har beslutat att göra en granskning av systemet för fastighetsbildningen. Myndigheten är kritisk då ansvarsfördelningen är otydlig, samt att det tillkommit höga och oväntade avgifter hos en del kunder. Dessutom är det allt för långa handläggningstider ochett ärende hos Sveriges lantmäterier tar i genomsnitt ett år att utföra, vilket JO också har kritiserat.


Statliga lantmäteriets huvudansvar är att dela upp och kartläggaSverige, de ansvarar alltså för fastighetsindelning,registreringav markför att säkra alla fastigheter och dess geografiska gränser, både i offentligsektor och privat.


Utöver det statliga lantmäteriets finns det idag 39 stycken kommunala lantmäterimyndigheter.


Arbetsuppgifterna emellan de kommunala och statligalantmäteriernaär till viss del lika, därför har det med tiden blivit otydligt hur ansvarsfördelningen tilldelas och organisationerna har blivit ineffektiva. Syftet med att granska systemet för fastighetsbildning är för att effektivisera samt utveckla byggandet av nya fastigheter. Det krävs ett brasamarbetemellan deolikaparterna för att vårt samhälle på rätt sätt skakunnautvecklas mot en hållbarare infrastruktur.


Riksrevisionen kommer att presentera sina resultat i en rapport med planerad publicering i februari 2022.


Källa: Riksrevisionen