EU-kommissionen har godkänt förstärkt omställningsstöd

Mars 8, 2021

Den svenska regeringen för ge stöd till företagare för juni och juli 2020, enligt EU-kommissionen. Stödets tak är 150 miljoner kronor och ersätter i princip 75 % av de fasta kostnaderna. Emellertid kan upp till 100 % ersättas men det gäller enbart företag som fått specifika förbud och rekommendationer.


Stödet är framtaget för företag som under juni och juli fick minskad omsättning till följd av förbudet mot att samlas fler än 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Sveriges inreseförbud för länder utanför EES/Schweiz eller UD:s reserekommendationer. Endast omsättningstapp som orsakats av restriktioner som får inkluderas i beräkningen av stödet. Företag som inte kunnat driva verksamhet alls kan söka ersättning upp till 100 % för sina fasta kostnader.


EU-kommissionen godkännande är ett krav då sådana stöd faller under statsstödsreglerna. Regeringen ska inom snar framtid ta beslut om stödet.


Källa: Regeringen