Regeringen vill förlänga lokalhyresstöd till kvartal tre

Maj 24, 2021

Regeringen har aviserat att den har ambitionen att förlänga det statliga lokalhyresstödet även för kvartalet 2021. Regeringen har kommit överens om detta med Centerpartiet och Liberalerna. Man avser att undersöka förutsättningarna för förlängning av hyresstödet.


Hyresstödet de två första kvartalen 2021 har inneburit en statlig kompensation på 50 % av den nedsatta fasta hyran för den fastighetsvärd som har valt att sänka den fasta lokalhyran för sina hyresgäster i utsatta branscher.


Källa: Regeringen