Undantag från skatt för fler som producerar egen el

Mars 31, 2021

Regeringen vill att fler som producerar egen el ska slippa skatteplikt genom höjda effektgränser. Enligt förslaget ska effektgränserna höjas till 500 kW för elektrisk kraft från sol, 250 kW för elektrisk kraft från vågor eller vind och 100 kW för övriga energikällor.


Förslaget innebär även att egenproducenter av förnybar el med en sammanlagd kapacitet som överstiger effektgränserna ska ha möjlighet till fullt avdrag för energiskatten i skattedeklarationen. Detta innebär slopad skatteplikt om varje anläggning understiger de nya effektgränserna.


Förslaget förväntas träda i kraft den 1 juli 2021.


Källa: Regeringen