Regeringen vill snabba på miljötillstånd genom samråd

September 6, 2021

Regeringen kommer ge länsstyrelserna i uppdrag att ta fram metoder och samverkansformer som uppmuntrar till att skapa en effektiv samrådsprocess och bidra därmed till näringslivets klimatomställning. Vinnova ska stödja länsstyrelsernas regel- och policyutveckling.


Både inom det nationella innovationsrådet och samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning har förenkling av tillståndsprocesserna nämnts som en viktig åtgärd. Detta kan bidra till att nya innovativa idéer som minskar miljö- och klimatpåverkan, kan frodas.


Regeringen hoppas att med uppdraget till länsstyrelserna skapa förutsägbarhet och likvärdighet i tillståndsprocesserna i hela Sverige. Kvalitén i samrådsprocessen är avgörande för en effektiv och fungerande tillståndsprocess som sker enligt Miljöbalken. Detta är också en förutsättning för att företag ska investera i verksamhet i Sverige och för att stimulera tillväxten och konkurrenskraften hos svenska företag.


Källa: pressmeddelande