GDPR och AI

Vi hjälper er med juridiska frågor kring dataskyddsförordningen och artificiell intelligens

Dataskyddsförordningen - även kallad GDPR - sätter ramarna för ett bolags lagring och hantering av personuppgifter. Förordningen gäller i hela EU där syftet är att skydda privatlivet genom att sätta gränserna för när personliga uppgifter får insamlas och hur de ska lagras. Den kommande AI-förordningen gäller, liksom GDPR, för alla företag som tillhandahåller sina tjänster till EU-medborgare. Förordningen inför en riskbaserad regleringsansats med krav på transparens och åtgärder för att skydda mot fördomar och partiskhet i AI-system. Utanför AI-lagstiftningen ger AI upphov till en rad juridiska frågor som kan få effekt på flera olika juridiska områden, däribland GDPR.

Vi vägleder er inom GDPR

 

De regler som föreskrivs i dataskyddsförordningen gäller alla bolag, organisationer, privatpersoner eller myndigheter som på något vis samlar in eller behandlar personuppgifter, till exempel via kund- och personalregister. Detta innebär att vid insamling av personuppgifter från såväl kunder som anställda omfattas er verksamhet av GDPR, oavsett om det företag ni bedriver är en mindre enskild firma eller ett större internationellt bolag. Behandlingen av personuppgifter är därför en mycket noggrann uppgift som vid felaktiga tillvägagångssätt kan resultera i höga administrativa sanktionsavgifter (böter) på upp till 4 procent av den totala globala årsomsättningen under föregående budgetår.

 

Vi på Stellarlex Juristbyrå hjälper dig att navigera de tvetydiga regleringar som ingår i GDPR.

Använder ni AI i er verksamhet eller funderar ni på att börja med det?

 

Allt fler företag undersöker hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att optimera deras verksamhet och öka deras konkurrenskraft. Det kan handla om allt mellan att frigöra tid och resurser genom automatisering, förbättrade analyser genom behandling av stora datamängder, förbättrad kundservice över dygnets alla timmar och anpassad marknadsföring. Listan skulle kunna göras längre. Vid användning av AI finns det dock en hel del juridiska frågor att ta ställning till, utöver GDPR kan AI-användning få en inverkan på följande juridiska områden; upphovsrätt, immaterialrätt och personuppgiftsskydd.

 

Företag bör även vara uppmärksamma på den ökande användningen av öppna och tillgängliga AI-system på marknaden och hur deras anställda delar information med dessa system. Användning av generativ AI och andra liknande teknologier i arbetsprocesser kan utgöra både en säkerhets- och sekretessrisk. Tydliga policys för intern och extern användning av AI kan vara avgörande i en snabbt föränderlig digital värld.

 

Vi utgår utifrån era behov och genomför grundliga analyser av de juridiska implikationerna från er AI-användning samt hjälper er att hantera dessa för att ni ska kunna nå nya framgångar.

Tjänster gällande skydd av personuppgifter och GDPR som vi erbjuder:

 • Allmän rådgivning och handledning kring GDPR, kamerabevakningslagen och annan reglering på person- och dataskyddsområdet - vilka gränser finns det och hur förhåller sig mitt bolag till lagarna?
 • Rättslig grund för GDPR.
 • Vägledning för personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig. 
 • Personuppgiftsbiträdesavtal.
 • Brott mot GDPR, oavsett om det har skett mot ditt bolag eller från ditt bolagssida.
 • Legala förfaranden vid dataintrång och dataläckor.
 • Sekretessmeddelanden.
 • Integritetspolicy i enighet med GDPR.
 • Marknadsföringsmedgivanden i enighet med GDPR.
 • Leverantörskedjekontrakt, databehandlaravtal och datadelningsavtal.

Juridiska tjänster kopplade till AI-användning som vi erbjuder:

 • Att säkerställa efterlevnad av befintliga och kommande lagar (regulatory compliance).
 • Rådgivning för skydd av känslig och företagshemlig information i samband med AI-användning.
 • Rådgivning för efterlevnad av GDPR-skyldigheter i samband med AI-användning.
 • Upphovsrättsliga frågor gällande verk, bilder eller material som skapats med hjälp av AI.
 • Utvecklande av intern AI-strategi och interna riktlinjer för AI.
 • Utvecklande av extern AI-strategi och externa riktlinjer för AI.
 • Förankring av AI-strategi samt AI-riktlinjer inom organisationen.

Kontakta oss så hjälper vi er med GDPR och AI-frågor!

Stellarlex Juristbyrå AB

Stellarlex Juristbyrå,

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


Mejl: info@stellarlex.com


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss

unsplash