Regeringen vill förlänga omställningsstödet

Februari 15, 2021

Till följd av den pågående pandemin, har regeringen infört ett omställningsstöd, som nu har förlängts för perioden januari och februari. Omställningsstödet har i syfte att hjälpa de företag som fått minskad omsättning under pandemin. Fysiska såväl som juridiska personer som bedriver verksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt* har möjligheten att ansöka om stödet. Dock gäller inte kravet på F-skatt på privatbostadsföretag, stiftelser, ideella föreningar samt trossamfund som är undantagna från skattskyldighet. Enligt EU:s regler gäller de högsta subventionsgraderna för små företag. De företag som har rätt till stöd, kan komma få ersättning mellan 70 och 90 procent av sina icke -täckta fasta kostnader.


Regeringen har gett Skatteverket, som ansvarig myndighet, omfattande befogenheter att utreda och kontrollera företagen som tar del av stödet, genom att dels ha kontrollbesök, dels utföra revision. Utöver detta har även straffbestämmelser införts.
Det förlängda omställningsstödet är uppdelat i tre stödperioder, mellan augusti 2020 och februari 2021. Under de tre stödperioderna har företag möjligheten att ansöka om sammanlagt högst 97 miljoner kronor. Det gäller även krav på revisorsintyg på ansökningar om minst 100 000 kronor för en stödperiod. Regeringen avser att fatta ytterligare beslut om de nya reglerna inom snar framtid, så att de kan träda i kraft den 25 februari.