BOLAGS- & AVTALSRÄTT

Bolagsrätt, avtalsrätt och affärsrätt - vi gör ett komplext regelverk enkelt.

Bolagsrätten och avtalsrätten är grundpelarna inom affärsjuridiken. Bolagsrätt sätter gränserna för hur ett företag ska fungera som juridisk person medan avtalsrätten reglerar förutsättningarna för bolag och fysiska personer att ingå avtal. Därutöver ger affärsrätten svar på frågor om vad som ska ske mellan avtalsparter vid oförutsedda omständigheter såsom konkurser.

Stellarlex Juristbyrå arbetar med olika slags bolagsformer däribland aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och kommanditbolag ingår. Vi bistår ert bolag med kapitalanskaffning, nybildning och ägarfrågor. Vi har dessutom god kompetens inom företagsöverlåtelser, oavsett om ni agerar som köpare eller säljare.


I samband med bolagsstämmor kan vi på Stellarlex Juristbyrå dessutom agera som mötesordförande eller sekreterare vid såväl noterade som onoterade bolag. Därutöver underlättar vårt team ert bolags dagliga verksamhet genom att dokumentera och uppdatera bolagshandlingar så att de motsvarar de krav som ställs inom affärsrätten. Stellarlex Juristbyrå tillhandahåller dessutom praktisk rådgivning beträffande ägarfrågor, bolagsstyrelser och de juridiska gränserna som sätts för chefsrollen i det löpande styrelsearbetet.

Vi på Stellarlex arbetar med alla bolagsformer.

Bolagsrättsliga tjänster vi erbjuder:


 • aktieägaravtal,
 • ägarfrågor, däribland aktieägaravtal och generationsskiften,
 • ansvarsfrågor och behörighetsfrågor inom bolag,
 • kapitalanskaffning,
 • bolagsordning,
 • bolagsstämmor och styrelsemöten,
 • startande av bolag och verksamheter,
 • startande av företag och val av associationsform,
 • protokoll, däribland för styrelsemöten,
 • företrädaransvar.

Avtalsrättsliga tjänster vi erbjuder:


 • avtalsskrivningar,
 • tvistlösning,
 • avbrytande av avtal,
 • avtalsbrott och reklamation,
 • förhandlingar vid avtals ingående,
 • omförhandling av avtal,
 • avtalstolkning,
 • granskning och utveckling av befintliga, standardavtal.

Kontakta oss så hjälper vi ert bolag att lyckas inom företagsvärlden!

Stellarlex Juristbyrå AB

Stellarlex Juristbyrå,

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


Mejl: info@stellarlex.com


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss