Ahlgréns bilar fälls för vilseledande miljöreklam

Juni 20, 2023

Den svenska godistillverkaren Cloetta anmäldes tidigare i år till Reklamombudsmannen (RO) för vilseledande miljöpåståenden vid marknadsföring. Nu har tvisten avgjorts och godistillverkaren fälls på en punkt.

 

Reklamfilmen och RO-anmälan

 

Anmälan som inkom till RO handlar om Cloettas senaste reklamfilm för den nya smaken av Ahlgréns bilar och ifall den strider mot Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC). I den cirka tio sekunder långa reklamfilmen marknadsförs Cloettas nyaste smak av Ahlgréns bilar. De så kallade “Gröna bilarna” ska enligt annonsen vara fria från palmolja och färgämnen samt paketeras i en godispåse med lågt klimatavtryck. Enligt anmälaren innehåller reklamfilmen både vilseledande intryck av produktinnehåll såväl som vilseledande miljöpåstående om förpackningsmaterial.

 

Vilseledande intryck av produktinnehåll och vilseledande miljöpåstående om förpackningsmaterial

 

Vad gäller produktinnehållet betonade anmälaren att produktnamnet innehåller ordet "grönt," vilket kan leda till en felaktig uppfattning om godisets innehåll. Kritiken handlar om att den gröna färgen ofta associeras med växtbaserade eller gelatinfria produkter, medan Cloettas "Gröna bilar" innehåller gelatin. Gällande förpackningsmaterialet menade anmälaren att reklamfilmen ger intrycket av att de ”Gröna bilarna” utgör ett mer miljövänligt alternativ än andra Ahlgrénsprodukter. I reklamfilmen visas nämligen en symbol på förpackningen med texten "Plant Pack" tillsammans med påståendet att förpackningen nu är växtbaserad.

 

Cloetta fälls på en punkt

 

I sin bedömning uppger RO att reklamen skapat ett felaktigt intryck av förpackningsmaterialet, i synnerhet eftersom Cloetta senare medgav att förpackningen endast delvis bestod av växtbaserad plast. RO konstaterar därför att reklamen strider mot artikel 5 i ICC:s regler, vilket innebär att den är vilseledande i fråga om förpackningsmaterialet. Vad beträffar produktinnehållet menar däremot RO att den genomsnittlige konsumenten förmodligen skulle tolka produktnamnet som en beskrivning av godisets färg och inte dess innehåll. Dessutom har andra Ahlgréns-produkter tidigare blivit namngivna efter sina färger. RO anser därmed att reklamfilmen inte bröt mot ICC:s artikel 5.

 

Källa: Reklamombudsmannen