Nedstängningsstöd presenteras för företag som drabbats ekonomiskt av Covid-19

Februari 15, 2021

Många företag har tvingats att stänga ner sina verksamheter under Coronapandemin, till följd av detta har regeringen presenterat ett nedstängningsstöd. Företag som inte kan bedriva sin verksamhet inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka upp till 100% av sina fasta kostnader, ersatta upp till 75 miljoner kronor per företag och månad. Nedstängningsstödet förväntas gälla under den tid som pandemilagen fortfarande är i kraft. Stödet riktar sig främst till företag som varit hindrade att kunna bedriva sin verksamhet, och som tappat minst 30% av omsättningen.


Förslaget om nedstängningsstöd har presenterats för EU-kommissionen och är i väntan på ett godkännande för att det ska kunna träda i kraft. Nedsättningsstödet är utformat på motsvarande sätt som regeringens omställningsstöd, men på grund av att stödet kräver statsstödsgodkännande av EU-kommissionen kan det resultera i förändringar i utformningen. Stödet förväntas tidigast kunna träda i kraft i början av april i år, och kunna tillämpas retroaktivt om regeringen beslutar om nedstängning.