Nytt lagförslag ändrar mark – och miljödomstolarnas sammansättning

Mars 19, 2021

Regeringen vill ändra i mark – och miljödomstolarnas sammansättning och föreslår därför att reglerna blir mer flexibla och ändamåls­enliga. Förslaget innebär bland annat att sammansättningen i större grad ska utgå och bestämmas utifrån det enskilda målets eller ärendets karaktär.


Vidare föreslår regeringen att, vid avvisning av ett överklagande eller vid annan handläggning än avgörande av ett mål eller ärende i Mark- och miljö­över­domstolen, ska tre ledamöter vara tillräckligt, istället för dagens fyra.


Regeringen vill att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2021.


Källa: Regeringen