Omsättningsgränsen för moms höjs

Oktober 4, 2021

Regeringen vill med ett nytt förslag höja omsättningen för momsbefrielsen från 30000 kronor till 80000 kronor per år. På så sätt vill man minska administrationen för mindre näringsidkare och för de som funderar på att starta eget.


Förslaget innebär att fler små företag inte behöver redovisa moms. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2022 och föreslås träda i kraft 1 juli 2022.