Skattereduktion kan införas för investeringar i inventarier

Februari 15, 2021

På grund av den pågående pandemin har investeringstakten minskat drastiskt hos företagen. Ökad osäkerhet i samhället, medför att företagen kan välja att skjuta upp sina investeringar. Regeringen har därmed föreslagit en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier i budgetpropositionen för 2021. Syftet med en tillfällig skattereduktion är att öka företagens incitament att tidigarelägga samt öka investeringarna. Några exempel på investeringar som kan komma påverkas av skattereduktionen är, energisnåla kylar och frysar, eller lastbilar med mindre utsläpp. Detta ska bidra till återhämtning av ekonomin, men även påskynda omställningen.


Skattereduktion för investeringar i inventarier är dock temporärt och ska endast gälla för köp under år 2021. Samtliga fysiska och juridiska personer med en inkomst från en näringsverksamhet eller som är delägare i ett handelsbolag ska ha rätt till skattereduktion på lika villkor. Dock föreslås några grundläggande krav med hänsyn till att förslaget ska bidra till verkliga nya investeringar i inventarier och förhindra missbruk av regelverket. I nuläget remitteras det förslagna regelverket, och förväntas träda i kraft den 1 januari 2022.