Korttidspermittering utökas

Februari 15, 2021

Den 2 april 2020 röstade riksdagen ja till regeringens förslag om ett system för stöd vid korttidspermittering. Korttidspermitteringen kan användas av företag när de drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av Coronapandemin. Den nya lagen har i syfte att underlätta för drabbade företagen att kunna behålla sina anställda istället för att säga upp dem. Stödet medför i praktiken att anställda går ner i arbetstid under en viss permittering samtidigt som staten ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren i fråga. De anställda får fortsatt en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen, samtidigt som företagets personalkostnader reduceras. Förslaget innebär att arbetstiden för arbetstagarna kunde reduceras med upp till 80% i maj, juni och juli i fjol.


Regeringen meddelade den 12 november att stödet möjligtvis kommer att förlängas under perioden, 1 december 2020–30 juni 2021. Det föreslås även att stödet under denna period kommer vara fortsatt stärkt, på så sätt att staten tar en större andel av kostnaderna och att en ny nivå för arbetsminskning på 80% införs under perioden 1 januari-31 mars 2021. Från och med den 1 april står staten för 50% av kostnaderna, men det är däremot inte möjligt att ha olika nivåer av arbetsminskning under en och samma avtalsperiod på individnivå i år. Detta innebär att arbetstiden kan förläggas fritt under avtalsperioden, men perioden kan inte omfatta olika nivåer av korttidsarbete för samma anställda.


För att arbetsgivaren ska kunna söka stöd för korttidsarbete måste det finnas ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, som uttryckligen reglerar graden samt perioden av korttidsarbetet. Om det skulle vara så att permitterings graden förändras, måste nya avtal tecknas. Vidare är det inte möjligt att avtalsperioden sträcker sig över månadsskiftet 31 mars- 1 april 2021, oavsett om arbetsgivaren har ett kollektivavtal eller inte.