Förslag om skattefria gåvor upptill 2000 kronor

April 9, 2021

Regeringen föreslår ytterligare en ändring i ändringsbudgeten för 2021, som innebär att arbetsgivarens möjlighet att ge skattefria gåvor till sina anställda ska utökas upp till 2000 kronor. Förslaget har i syfte att stärka den svenska ekonomin samt stötta de svenska företagen under rådande Covid-19 pandemin.


Skattefria gåvor kan exempelvis bestå av presentkort på restauranger och på följande vis kan förslaget stötta näringslivet. Förslaget föreslås gälla gåvor som lämnas från och med den 1 januari 2021 till den 1 december 2021 och förväntas träda i kraft 1 maj 2021 men tillämpas retroaktivt redan från och med den 1 januari i år.


Källa: Regeringen