MILJÖ- & ENERGIRÄTT

Vi hjälper dig att navigera i en komplex miljö- och energibransch

Rättsliga frågor kring miljö och energi blir allt viktigare, oavsett bransch, bolag eller verksamhetsområde. Miljö- och energifrågor kan ofta vara svåra att navigera, men vi på Stellarlex Juristbyrå hjälper ditt bolag utifrån era behov.

Klimatutmaningarna har ställt miljöfrågor och miljörätten på sin spets. Dessa miljöutmaningar påverkar den ständigt växande energisektorn som redan i sig är en mycket komplex bransch. Stellerlex Juristbyrå erbjuder bred juridisk rådgivning inom såväl miljörätt som energirätt. Vi hjälper ditt bolag med rättsliga prövningar, tillståndsprövningar avseende bland annat miljöfarlig verksamhet, dispensärenden, och tillsynsärenden inom såväl industrisektorn som förbränningsanläggningar. Därutöver bistår vi med riskanalyser vid företagsöverlåtelser, fastighetsförsäljningar eller investeringar i infrastruktur.

 

Vi på Stellerlex Juristbyrå är dessutom verksamma inom frågor gällande finansiering, tillstånd, handel eller distribution av el och fjärrvärme. Tillsammans med era övriga rådgivare arbetar vi nära våra klienter där vi tar en samordnande och proaktiv roll. Kunskap om, och förståelse för, er verksamhet ihop med vår juridiska expertis är grunderna till vår rådgivning.

 

Vår handledning är heltäckande och med vidare expertis inom avtalsrätt, bolagsrätt, GDPR och AI kan Stellarlex Juristbyrå hjälpa just ditt företag utifrån era individuella behov.

Vi ger råd och vägledning i en komplex bransch.

Miljö- och energirättsliga tjänster vi erbjuder:

 • rättsliga prövningar,
 • tillståndsärenden, tillståndsprövningar och miljötillståndsprövning,
 • dispensärenden,
 • tillsynsärenden,
 • rättsutredningar,
 • strategiska analyser vid företagsöverlåtelser,
 • avfallsfrågor och producentansvar,
 • handel och distribution av exempelvis el och fjärrvärme,
 • miljörisker i transaktioner,
 • riskminimering,
 • rådgivning i miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetsöverlåtelser,
 • industrier och förbränningsanläggningar,
 • finansiering.

Kontakta oss så hjälper vi ert företag att lyckas inom miljö- och energisektorn.   

Stellarlex Juristbyrå AB

Stellarlex Juristbyrå,

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


Mejl: info@stellarlex.com


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss