Regeringen upprättar AI-enhet för kulturfrågor

Augusti 1, 2023

I och med lanseringen av generativ AI har allt fler frågor lyfts kring upphovsrättsliga implikationer vid användning av AI och dess framtida roll inom kulturen. I syfte att undersöka inflytandet av AI på kulturen har en sektoröverskridande enhet för AI inrättats inom kulturdepartementet.

 

AI och konst

 

I en nyligen publicerad studie av SVT framkom att 28 procent av deltagarna kan tänka sig att konsumera kultur som är helt skapad av AI. Detta väcker frågor angående konsekvenserna för kultursektorn. Om AI börjar generera kultur som är mer tillgänglig eller billigare kan det få stora konsekvenser för konstnärer och andra aktörer inom kultursektorn. Dessutom uppstår det i användningen av AI upphovsrättsliga konflikter då AI-genererad musik eller konst förutsätter bearbetning och analys av stora mängder befintliga verk.

 

AI-enheten

 

I en intervju med Kulturnytt uppgav kulturministern Parisa Liljestrand att en sektoröverskridande enhet för AI upprättats hos kulturdepartementet tidigare i år. Liljestrand uttryckte även att "AI innebär enorma möjligheter, men det finns också risker som vi behöver hantera". AI-enheten på kulturdepartementet kommer därför ha som mål att undersöka på vilket sätt AI kan påverka kulturen i Sverige, samt vilka implikationer AI kan ha för upphovsrätten. Vilka praktiska planer och projekt som AI-enheten har framför sig har dock inte specificerats varken av kulturministern eller departementet i fråga.

 

Källa: SR Kulturnytt & SVT Nyheter