Regeringen föreslår sänkt skatt för företagsinventarier

Juni 7, 2021

Regeringen har i en proposition till riksdagen föreslagit att tillfälligt reducera skatten för företag som investerar i inventarier. Reduktionen ska uppgå till 3,9 procent av värdet på inventarier som införskaffas under 2021.


Från regeringens sida hoppas man att förslaget ska få företag att öka och tidigarelägga investeringar. Det skulle i så fall kunna stärka den ekonomiska återhämtningen efter pandemin, accelerera den gröna omställningen av ekonomin och öka takten för digitalisering i samhället.


Kort om innehållet:


  • ”Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde och räknas av mot företagets beräknade skatt.
  • Endast inventarier där utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag omfattas av reglerna.
  • Företag som har kalenderår som beskattningsår kommer kunna ta del av skattereduktionen i deklarationen för beskattningsåret 2022.
  • Skattereduktionen kan användas av både juridiska och fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet samt delägare i handelsbolag.
  • För att motverka missbruk av reglerna införs krav på att företaget måste inneha inventarierna en viss tid för att de ska omfattas av skattereduktionen.”

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och man föreslår att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2022.


Källa: Regeringen