Minskad energiskatt för företag till följd av Covid-19

Februari 15, 2021

Den pågående Coronapandemin har försatt många verksamheter i svåra ekonomiska situationer. Regeringen har därmed föreslagit att företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter under den rådande Coronapandemin ska få fortsatt stöd under en begränsad tid i form av minskad energiskatt, enligt lagen om skatt på energi. Regeringen anser att det är lämpligt med hänsyn till den nuvarande situationen att företagen ska ha möjlighet till återhämtning och att reglerna om rätt till statligt stöd därmed bör förändras.


Förslaget innebär att företag som inte befunnit sig i ekonomiska svårigheter den 29 februari 2020 men som fått svårigheter under perioden 1 mars 2020–30 juni 2021 ska kunna, få statligt stöd i form av sänkt skatt på energi. Det föreslagna stödet gäller endast företag som den 1 april 2021 inte har försatts i konkurs, det görs även ingen skillnad på ägarformen till olika typer av företag.


Regeringen kommer att återkomma om ytterligare information gällande förslaget om skattelättnader för drabbade företag.