Generationsskiften - hur bör man göra?

Ett generationsskifte sker då ägandet av ett bolag eller en verksamhet övergår genom arv, gåva eller köp. Detta sker oftast inom en familj och är vanligt bland fåmansbolag, familjeföretag, fastigheter eller inom lantbrukssektorn. Ägarbyten är komplexa och kan ofta bli mycket personliga, särskilt då de berör ens familj och i vissa fall även ett dödsbo. Det kan därmed vara av värde att tidigt fastställa förfarandet vid generationsskiftet.

Tillvägagångssätt vid generationsskiften - hur gör jag?

Ett generationsskifte sker då ägandet av ett bolag eller en verksamhet övergår genom arv, gåva eller köp. Detta sker oftast inom en familj och är vanligt bland fåmansbolag, familjeföretag, fastigheter eller inom lantbrukssektorn. Det är viktigt att tillsammans fastställa hur den övergående verksamhetens eller fastighetens framtid ska se ut, särskilt då verksamheten är ett fåmansbolag. Detta kan ske under ett väldokumenterat familjemöte som föredragsvis äger rum i god tid innan själva generationsskiftet ska genomföras. Det finns emellanåt inget krav på att alla familjemedlemmar bör samlas, men ett sådant fysiskt möte med tydliga protokoll och dokument erfordras.

 

Under förberedelserna till generationsskiftet är det dessutom viktigt att diskutera gånga, nuvarande och framtida förhållanden i verksamheten samt välja rättslig grund för generationsskiftet. Med rättslig grund menas i detta fall huruvida övergången ska dokumenteras i ett testamente eller ett annat medel. Formen för dokumentationen är viktig för övergången eftersom de rättsliga tillvägagångssätten vid generationsskiftet skiljer sig åt beroende på hur man väljer att överlåta verksamheten.

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte

Generationsskiften kan komma att bli mycket komplexa och personliga, särskilt då de kan ha att göra med ens familj eller ett dödsbo. Dessutom innebär generationsskiftet, likt ägarskiften i sig, stora inverkningar på parternas inkomster och bolagets framtid. Det kan därmed vara av värde att tidigt fastställa förfarandet inför ett generationsskifte så att uppdelningen smidigt kan genomföras då tiden är kommen. Generationsskiften kan emellanåt även ske plötsligt eller oplanerat utan att förberedelser varken kunnat eller behövt vidtas.


Vi på Stellarlex Juristbyrå stödjer er under förberedelserna och vid genomförandet av generationsskiftet, oavsett om det är planerat eller oplanerat. Vi erbjuder expertis inom såväl generationsskiften som övriga ägarbyten. Därutöver har vi bred kompetens inom såväl bolagsrätt som avtalsrätt och kan hjälpa ert bolag utifrån era behov.

Vill ni få hjälp med frågor inom bolagsrätt?

Stellarlex Juristbyrå AB

Stellarlex Juristbyrå,

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


Mejl: info@stellarlex.com


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss

unsplash