Vad är en bolagsordning?

En bolagsordning är ett obligatoriskt dokument inom ett aktiebolag. Tillsammans med aktiebolagslagen utgör bolagsordningen grunden för styrelseledamöternas ansvar, bolagets verksamhetstyp och hur aktieägarna kan granska bolagsstyrelsen.

 

Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning som är godkänd och registrerad hos Bolagsverket. Är bolagsordningen inte registrerad och godkänd kan aktiebolaget i sig inte registreras hos Bolagsverket och därmed inte bedrivas som ett aktiebolag. Det är därför viktigt att upprätta bolagsordningen på ett korrekt sätt. Vi på Stellarlex har god erfarenhet av bolagsordningar och kan hjälpa dig utifrån just ditt bolags behov.  Kontakta oss angående vår kompetens gällande bolagsordningar, associationsrätt och bolagsrätt.  

Innehåll i bolagsordningen

Bolagsordningen innehåller vanligtvis (fetmarkerade punkter är obligatoriska för att bolagsordningen ska godkännas hos Bolagsverket):

 

 • Firma (namn)
 • Styrelsens säte (vart styrelsen befinner sig)
 • Verksamhet (beskrivning av bolagets verksamhet)
 • Aktiekapital (golv och tak för aktiernas värde)
 • Antal aktier (minsta och högsta antalet aktier)
 • Styrelse (minst och högst antal ledamöter och suppleanter)
 • Revisorer (antal revisorer eller huruvida bolaget har revisor eller ej)
 • Kallelse (hur kallelsen till bolagsstämman sker)
 • Eventuella ärenden på bolagsstämman/årsstämman (lista av vilka ämnen som kommer behandlas under bolagsstämman)
 • Räkenskapsår (vilken tidsperiod som bolaget använder för årsbokslut)
 • Förbehåll (kan vara beslut om tvister, röstmajoritet eller hembud).

Förbehåll

I vissa fall ska bolagsordningen även inkludera företrädesrätt vid kapitalökningar, det vill säga hur rätten att teckna nya aktier ser ut mellan de olika aktieägarna. Att inkludera förbehåll i bolagsordningen bör däremot noga övervägas; detta då förbehållen begränsar möjligheten att överlåta aktierna till nya investerare.

Revidering av bolagsordning

Om bolagsordningen ska ändras (revideras) krävs det att bolagsstämman fattar ett officiellt beslutet om ändringen. Bolagsordningen behöver sedan i sin reviderade form godkännas av Bolagsverket. Detta gäller för alla typer av ändringar i bolagsordningen, däribland ändring av bolagskategori (det vill säga om bolaget går från att vara ett publikt aktiebolag till att bli ett privat aktiebolag eller vice versa), redovisningsvaluta och om företaget ska bli ett avstämningsbolag.

Vill ni få hjälp med frågor inom bolagsrätt?

Stellarlex Juristbyrå AB

Stellarlex Juristbyrå,

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


Mejl: info@stellarlex.com


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss

unsplash