Vad är en bolagstämma?

Bolagsstämmor sätter ramen för ett företags verksamhet. De ger styrelsen, aktieägare och anställda insyn i bolaget samtidigt som statliga myndigheter kan kontrollera företagets balansrapporter och utgifter.


En bolagsstämma är ett bolags högsta beslutande organ. Att hålla i en bolagsstämma kräver noga förberedelser och tillvägagångssätt som överensstämmer med gällande bolagsrätt där aktiebolagslagen blir särskilt relevant. Enligt aktiebolagslagen bör det inför en bolagsstämma skickas ut en tydlig kallelse och en tydlig dagordning bör upprättas.

Tre typer av bolagsstämmor

Bolagsstämmor kan delas in i tre kategorier. Varje kategori har noga utarbetade regler kring hur det ska hållas, i vilket syfte det ska ske, vilket ändamål det har och huruvida det bör meddelas. Dessa tre kategorier är:

 

  • Årsstämman (annars kallad ordinarie bolagsstämmor) är den viktigaste stämman inom ett bolag. Detta är eftersom aktieägarna i årsstämman fattar beslut om verksamhetens framtid samt sammanfattar det gångna verksamhetsåret genom att redovisa resultaträkningen, balansräkningen och årsredovisningen. Därutöver beslutar aktieägarna om styrelsens och verksamhetens VD ska få ansvarsfrihet, hur vinsten ska disponeras och vem som ska bli revisor. Vanligtvis har bolag endast en årsstämma, men det kan även fastställas att ett bolag ska ha mer än en årsstämma. Detta är dock ovanligt.

 

  • Fortsatta bolagsstämmor kan beskrivas som en komplettering av årsstämman. Detta är eftersom aktieägarna vid årsstämman kan besluta om att fortsätta debatter, diskussioner eller fatta ett visst beslut gällande en kontroversiell eller svårlöst fråga. En fortsatt bolagsstämma måste anmälas till Bolagsverket inom fyra veckor efter det att årsstämman har hållits då den fortsatta bolagsstämman ska behandla frågor gällande resultat- och balansräkningen eller om företagets disponering av vinst eller förlust. Därmed bör frågor gällande ansvarsfrihet eller val av styrelse inte anmälas till Bolagsverket.
  • Extrainsatta bolagsstämmor sker då en bolagsstyrelse vill att aktieägarna ska fatta ett beslut inför årsstämman. Exempelvis kan detta gälla vinstutdelning, ändring av styrelsens befattning eller bolagsordning.

Vill ni få hjälp med frågor inom bolagsrätt?

Stellarlex Juristbyrå AB

Stellarlex Juristbyrå,

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


Mejl: info@stellarlex.com


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss

unsplash