UPPHANDLINGSJURIDIK

Vi hjälper dig genom hela upphandlingsprocessen

Varje år annonserar offentliga myndigheter upphandlingar till ett värde av ungefär 800 miljarder kronor där det finns stora möjligheter till långvariga och säkra avtal, särskilt då beställande myndigheter inte är sårbara för konjunkturcykler. Juridiken kring dessa upphandlingar kallas för upphandlingsjuridik eller upphandlingsrätt vilket vi på Stellarlex Juristbyrå har mångårig erfarenhet utav.

Upphandlingsjuridik är ett brett rättsområde som berör offentlig upphandling, det vill säga den inköpsprocess där offentliga myndigheter inhandlar varor eller tjänster från privata bolag. Lagarna som reglerar området är många, däribland LOU, LUF, LOV, LUK och LUFS. Därutöver har EU-rätten ett stort inflytande över den svenska upphandlingsjuridiken. Upphandlingsrätt kan därför anses vara både omfattande och komplex.


Stellarlex Juristbyrå lotsar och hjälper våra klienter under upphandlingsprocessen.

Vi på Stellarlex Juristbyrå hjälper dig genom hela upphandlingsprocessen. Vi utgår från ert bolags behov.

Upphandlingsrättsliga tjänster vi erbjuder: 


  • Planering och strategisk rådgivning inför upphandling.
  • Presentationen och utformningen av anbud.
  • Utvärdering och granskning av anbud.
  • Stödja ditt bolag under hela upphandlingsprocessen.
  • Granska förfrågningsunderlag för att hitta utmaningar, möjligheter och eventuella brister. Vi hjälper er hantera dessa, exempelvis genom att ta fram checklistor, mallar eller rutiner för anbud.

Ta reda på hur vi på Stellarlex Juristbyrå kan hjälpa just ert bolag vid offentliga upphandlingar genom att kontakta oss eller läs mer om upphandlingsrätt.

Stellarlex Juristbyrå AB

Stellarlex Juristbyrå,

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


Mejl: info@stellarlex.com


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss