UPPHANDLINGSJURIDIK

Vi på Stellarlex Juristbyrå hjälper dig genom hela upphandlingsprocessen.

Varje år annonserar offentliga myndigheter upphandlingar till ett värde av ungefär 800 miljarder kronor. Avtalen är oftast långvariga och säkra att ingå, särskilt då den beställande myndigheter inte är sårbar för lågkonjunktur. Vid osäkra tider kan avtal med en offentlig myndighet därför vara en trygg inkomstkälla, särskilt för dig som driver ett mindre bolag. 

Vi på Stellarlex Juristbyrå hjälper dig genom hela upphandlingsprocessen. Vi utgår från ert bolags behov.

Vad är upphandlingsrätt och upphandlingsjuridik?


Upphandlingsjuridik - eller upphandlingsrätt som det även kallas - är ett brett rättsområde som berör offentlig upphandling, det vill säga den inköpsprocess där offentliga myndigheter inhandlar varor eller tjänster från privata bolag. Offentlig upphandling regleras noggrant i både svensk och europeisk rätt vilket gör att den ofta kan uppfattas som mycket komplex. Syftet med denna noggranna reglering är emellanåt inte att förhindra upplåtande, utan snarare att upprätthålla det allmännas insyn vid överlåtandet av offentliga myndighetsuppdrag. På så vis möjliggörs en god konkurrens på den offentliga upphandlingsmarknaden samtidigt som allmänheten får insyn i användningen av statens resurser.

Hur går en offentlig upphandling till och vad är ett förfrågningsunderlag?


Då en myndighet initierar en upphandling bör ett förfrågningsunderlag, det vill säga det dokument där myndigheten presenterar sin konkreta order, utarbetas. Därefter publicerar myndigheten en annons och utvärderar inkomna anbud från potentiella kunder. Denna process sköts ofta av jurister.

 

Omvänt gäller att bolag vid en upphandlingsprocess presenterar ett passande anbud som vinner förtroende hos myndigheten. Inför detta krävs en noga utvärdering av myndighetens annons vilket i sig kan kräva juridisk rådgivning då en riskbedömning och granskning av möjliga juridiska konsekvenser till följd av upplåtelsen erfordras. Dessutom bör rådande rutiner och riktlinjer i samband med offentlig upphandling följas av såväl myndigheter som kontrakterade bolag; någonting som kan vara knepigt att genomföra utan juridisk kompetens.

Hur kan en jurist hjälpa till vid en offentlig upphandling?


Då upphandlingsprocesser bygger på mycket noggranna och komplexa regelverk blir det ofta svårt att veta hur ens bolag ska gå tillväga vid upphandlingsprocessen eller tolka annonser för att presentera ett fördelaktigt anbud. Detta blir särskilt relevant vid större upphandlingar. Därmed kan anlitandet en av en kunnig upphandlingsjurist vara en värd investering.

 

Vi på Stellarlex Juristbyrå har mångårig erfarenhet av offentliga upphandlingar och företräder ditt bolag utifrån dina individuella behov.

Ta reda på hur vi på Stellarlex Juristbyrå kan hjälpa just ditt bolag vid offentliga upphandlingar genom att kontakta oss.

Stellarlex Juristbyrå AB

Stellarlex Juristbyrå,

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


Mejl: info@stellarlex.com


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss