UPPHANDLINGSJURIDIK

Vi hjälper dig genom hela upphandlingsprocessen

Varje år annonserar offentliga myndigheter upphandlingar till ett värde på ungefär 800 miljarder kronor. Avtalen löper oftast på flera år, där beställare och myndigheter är stabila aktörer. Juridiken kring detta kallas för upphandlingsjuridik eller upphandlingsrätt.

Lagarna som reglerar området är många, LOU, LUF, LOV, LUK och LUFS. Juridiken kan därför anses vara både omfattande och komplex.


Stellarlex Juristbyrå lotsar och hjälper våra kunder och leverantörer med allt inom upphandlings-processen. Det kan röra sig om:


  • planering, strategisk rådgivning och att ta fram anbud
  • utvärdering och granskning av anbud
  • stödja er under hela upphandlingsprocessen,
  • granska förfrågningsunderlag och hitta utmaningar, möjligheter och eventuella brister. Vi hjälper er hantera dessa, exempelvis genom att ta fram checklistor, mallar eller rutiner för anbud.

Stellarlex Juristbyrå AB

Stellarlex Juristbyrå,

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


Mejl: info@stellarlex.com


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 
 
 

Hitta till oss