MILJÖ- & ENERGIRÄTT

Vi hjälper dig att navigera i en komplex bransch

Rättsliga frågor kring miljö och energi blir allt viktigare i dagens samhälle, oavsett bransch eller verksamhet.

Klimatutmaningarna har ställt miljöfrågorna på sin spets och påverkar även energisektorn, som i sig själv är en komplex bransch.


Stellerlex Juristbyrå erbjuder miljörättslig och energirättslig expertis inom olika frågor och hjälper er med rättsliga prövningar och ärenden som rör industrier och förbränningsanläggningar.


Vi är också verksamma inom frågor som gäller finansiering, tillstånd samt handel och distribution av exempelvis el och fjärrvärme. Vi arbetar nära er som klient och era övriga rådgivare. Vid behov tar vi gärna en samordnande och proaktiv roll. Kunskap om och förståelse för er verksamhet ihop med vår juridiska expertis är grunderna i vår rådgivning till er.  Vi bistår med analyser av hur risker ska beaktas vid bland annat en företagsöverlåtelse, fastighetsförsäljning eller investering i infraktstruktur. Vi hjälper er att minimera risker och rättsliga hinder som kan uppstå i olika sammanhang.


Vi företräder er också i tillståndsprövningar avseende miljöfarlig verksamhet och andra tillsynsfrågor.

Vi hjälper er med:     

 • miljötillståndsprövning
 • dispensärenden       
 • rättsutredningar     
 • strategiska analyser     
 • rådgivning i miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetsöverlåtelser
 • miljörisker i transaktioner     
 • riskminimering     
 • avfallsfrågor och producentansvar     
 • industrier och förbränningsanläggningar
 • finansiering     
 • tillstånd     
 • handel och distribution av exempelvis el och fjärrvärme

 

Stellarlex Juristbyrå AB

Stellarlex Juristbyrå,

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


Mejl: info@stellarlex.com


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 
 
 

Hitta till oss