GDPR – dataskyddsförordningen

GDPR – vi vägleder er inom dataskyddsfrågor

Dataskyddsförordningen - även kallad GDPR - sätter ramarna för ett bolags lagring och hantering av personuppgifter. Förordningen gäller i hela EU där syftet är att skydda privatlivet genom sätta gränserna för när personliga uppgifter får insamlas och hur de ska lagras.

De regler som föreskrivs i dataskyddsförordningen gäller alla bolag, organisationer, privatpersoner eller myndigheter som på något vis samlar in eller behandlar personuppgifter. Detta innebär att vid insamling av personuppgifter från såväl kunder som anställda omfattas er verksamhet av GDPR, oavsett om det företag ni bedriver är en mindre enskild firma eller ett större internationellt bolag. Behandlingen av personuppgifter är därför en mycket noggrann uppgift som vid felaktiga tillvägagångssätt kan resultera i administrativa sanktionsavgifter (böter).

 

Vi på Stellarlex Juristbyrå hjälper dig att navigera de tvetydiga regleringar som ingår i  såväl GDPR som i kompletterande lagstiftning, däribland kamerabevakningslagen och brottsdatalagen. Med vidare expertis inom såväl bolagsrätt, avtalsrätt, miljörätt och upphandlingsjuridik erbjuder Stellarlex Juristbyrå heltäckande juridisk rådgivning för att underlätta i ert bolags dagliga verksamhet och förhållningssätt till GDPR. 

Dataskyddsförordningen finns till för att skydda personuppgifter.

Tjänster gällande skydd av personuppgifter och GDPR som vi erbjuder:

  • Allmän rådgivning och handledning kring GDPR, kamerabevakningslagen, brottsdatalagen och annan reglering på person- och dataskyddsområdet - vilka gränser finns det och hur förhåller sig mitt bolag till lagarna?
  • Rättslig grund för GDPR.
  • Vägledning för personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig. 
  • Personuppgiftsbiträdesavtal.
  • Brott mot GDP, oavsett om det har skett mot ditt bolag eller från ditt bolagssida.
  • Legala förfaranden vid dataintrång och dataläckor.
  • Sekretessmeddelanden och cookies.
  • Integritetspolicy i enighet med GDPR.
  • Marknadsföringsmedgivanden i enighet med GDPR.
  • Leverantörskedjekontrakt, databehandlaravtal och datadelningsavtal.

Kontakta oss så hjälper vi er med GDPR-frågor!

Stellarlex Juristbyrå AB

Stellarlex Juristbyrå,

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


Mejl: info@stellarlex.com


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss