BOLAGS- & AVTALSRÄTT

Vi hjälper alla typer av bolag

Bolagsrätt är grundbulten i affärsjuridiken då den sätter ramverket för hur ett bolag fungerar som en juridisk person. Avtalsrätten reglerar vilka avtal en juridisk person kan ingå, på vilka sätt och vad som ska ske mellan avtalsparter om oförutsedda omständigheter uppkommer.

Stellarlex Juristbyrå arbetar med alla bolagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Vi hjälper också till att ta fram alla avtal som är nödvändiga i era affärer. Vi kan bistå er med bland annat kapitalanskaffning, nybildning av bolag och ägarfrågor (aktieägaravtal och generationsskiften). Vi biträder er, oavsett om ni är köpare eller säljare vid företagsöverlåtelser i nationella sammanhang. Vi hjälper er i samband med bolagsstämmor där vi kan agera som ordförande och sekreterare oavsett om det är ett noterat eller ett onoterat bolag.

 

För att den dagliga verksamheten ska kunna löpa på enkelt är det viktigt att alla dokumentationer och policyn är tydligt dokumenterade och uppdaterade, särskilt kring ägar-, ansvars- och behörighetsfrågor. Vi hjälper er med dokumentationen för att den ska motsvara de krav som ställs inom bolagsrätten. Vi tillhandahåller även praktisk rådgivning till ägare i ägarfrågor och styrelser i det löpande styrelsearbetet.

Bolagstjänster vi erbjuder:

 • aktieägaravtal
 • ägarfrågor
 • bolagsordning
 • bolagsstämmor och styrelsemöten
 • startande av bolag och verksamheter
 • starta företag samt val av associationsform
 • protokoll
 • företrädaransvar

Avtalstjänster vi erbjuder:

 • avtalsskrivningar
 • tvistlösning
 • avbrytande av avtal
 • avtalsbrott och reklamation
 • förhandlingar vid avtals ingående
 • omförhandling av avtal
 • avtalstolkning
 • granskning och utveckling av befintliga standardavtal.

Stellarlex Juristbyrå AB

Stellarlex Juristbyrå,

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm, Sweden


Mejl: info@stellarlex.com


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 
 
 

Hitta till oss